Ko?o Verone to najwy?szej jako?ci
umywalka wpuszczana w blat z otworem i przelewem o wymiarach 48,5 x 48,5 cm w
kolorze bia?ym. Razem z blatem tworzy wiele miejsca na rzeczy znajduj?ce si?
wokó? umywalki. G?adka powierzchnia wykonana w tym modelu daje gwarancj?
bezproblemowego i szybkiego czyszczenia.

Jak wyci?? otwór w blacie pod
umywalk??

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Do tych umywalek, których monta?
wymaga wycinania otworów w blacie, producenci do??czaj? szablony, które
znacznie u?atwiaj? ?ycie monta?ystom. Najcz??ciej takie wzorniki nadrukowane s?
na kartonie, w który opakowana jest umywalka, dlatego nale?y ostro?nie go
otwiera?, by nie zniszczy? schematu. Samo wyci?cie otworu mo?e by? banalnie
proste lub wymaga? fachowej wiedzy i odpowiedniego sprz?tu. Wszystko zale?y od
tego, z jakiego materia?u wykonany jest blat.

W mi?kkiej p?ycie drewnopochodnej
otwory wycina si? bardzo ?atwo, ale skracaj? one ?ywot laminowanych blatów.
Równie? w drewnie ?atwo wykonuje si? otwory, a przy tym nie jest te? tak
wra?liwy na wod?, jak p?yty drewnopochodne. Natomiast wszystkie produkty z
materia?ów typu solid surface s? wykonywane na zamówienie. Dlatego, je?li nie
chcemy podnosi? ceny i tak drogiego materia?u, powinni?my ju? w czasie
obstalowywania blatu wiedzie?, jaka umywalka zostanie na nim zamocowana i jaki
otwór powinien by? w nim wyci?ty. Wycinanie otworów w kamieniu naturalnym b?d?
syntetycznym jest trudne, gdy? wszystkie odmiany kamienia s? twarde i trzeba
umie? si? z nimi obchodzi? oraz u?y? odpowiednich narz?dzi.

Jak wybra? blat pod umywalk??

Z dost?pnych na rynku gatunków
drewna ?azienkowe warunki najlepiej znosz? odmiany egzotyczne (tek, iroko,
merbau, doussie i padouk), bogate w naturalne oleje. Ponadto, do drewnianego
blatu pod umywalk? stosuje si? lakiery elastyczne – poliuretanowe, uretanowe,
uretanowo-alkidowe. Ciekawym i dosy? tanim rozwi?zaniem mo?e by? blat ob?o?ony
p?ytkami (klinkier, gres, terakota). ?wietnie wygl?da w bia?ej ?azience z
drewnianymi elementami. Natomiast z kamieni najbardziej sprawdza si? granit
(odporny na zabrudzenia, temperatur? i uszkodzenia mechaniczne). Jest
najch?tniej wybierany na kamienny blat.